NOTE!

Dear friends and colleagues!

The Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan has extended the quarantine regime until November, 2021.

Unfortunately, for this reason, we have to hold our SafavidArt2021 Conference in mid-2022.

Thanks you for understanding and supporting us.

The exact date of the conference will be announced later. 

The organizing committee 


 Дорогие друзья и коллеги,

Кабинет министров Азербайджанской Республики продлил карантинный режим до ноября 2021 года.

К сожалению, по этой причине мы вынуждены проводить нашу конференцию SafavidArt2021 в середине 2022 года.

Спасибо за понимание и поддержку.

Точная дата конференции будет объявлена позже. 

Оргкомитет 


 Əziz dostlar və həmkarlar

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti karantin rejimini noyabr ayına qədər uzatdı.

Təəssüf ki, bu səbəbdən biz SafavidArt2021 konfransımızı 2022-ci ilin ortasına keçirməyə məcburuq.

Bizi düzgün anladığınız və dəstəklədiyiniz üçün minnətdarıq.

Konfransın dəqiq tarixi sonra elan ediləcəkdir. 

Təşkilat Komitəsi

EnRu

THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE

“ARTS IN THE SAFAVID ERA” 

Supported by: 

MEDIA PARTNERS

(Confirmed to date)

 

Location

Get directions to our event center

Address:

Baku
Azerbaijan